info@judiscom.mn 976 - 51 - 263314 Холбоо барих
Хуралдааны магадлал

    Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 116 дугаар зүйл
    116.4. Сахилгын хорооны магадлал, хяналтын тогтоол, Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны сахилгын хэргийн хуралдааны тогтоолыг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор цахим хуудаст байршуулна

Дугаар Гарчиг Огноо Даргалагч
№39 М-д холбогдох сахилгын хэрэг 2023-03-09 Д.Эрдэнэчулуун
№37 Б-д холбогдох сахилгын хэрэг 2023-03-03 Д.Эрдэнэчулуун
№36 Э-т холбогдох сахилгын хэрэг 2023-03-03 О.Номуулин
№30 А-д холбогдох сахилгын хэрэг 2023-02-28 С.Энхтөр
№28 А-д холбогдох сахилгын хэрэг 2023-02-15 О.Номуулин
№26 Б-т холбогдох сахилгын хэрэг 2023-02-09 Д.Эрдэнэчулуун
№24 М-д холбогдох сахилгын хэрэг 2023-02-08 Д.Эрдэнэчулуун
№23 М-д холбогдох сахилгын хэрэг 2023-02-02 С.Энхтөр
№21 М-д холбогдох сахилгын хэрэг 2023-02-01 Г.Цагаанцоож
№14 А-д холбогдох сахилгын хэрэг 2023-01-18 Д.Эрдэнэчулуун
№13 Б-д холбогдох сахилгын хэрэг 2023-01-18 Ц.Давхарбаяр
№9 М-д холбогдох сахилгын хэрэг 2023-01-12 Д.Мягмарцэрэн
№7 Э, Н нарт холбогдох сахилгын хэрэг 2023-01-12 С.Энхтөр
№11 Б, Д, Б нарт холбогдох сахилгын хэрэг 2023-01-11 О.Номуулин
№6 А-т холбогдох сахилгын хэрэг 2023-01-05 Д.Эрдэнэчулуун