info@judiscom.mn 976 - 51 - 263314 Холбоо барих

ИРГЭН ТАНД : ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРООНД ӨРГӨДӨЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ХЭРХЭН ГАРГАХ ВЭ


Шүүгчтэй холбоотой өргөдөл, мэдээллийг Шүүхийн Сахилгын хороонд хэрхэн гаргах вэ?

Иргэн та шударга шүүхээр хамгаалуулах эрхийнхээ хүрээнд шүүгчтэй холбоотой өргөдөл, мэдээллийг Шүүхийн сахилгын хороонд гаргах эрхтэй. 

Өргөдөл, мэдээлэлд дараах зүйлсийг тусгасан байх бөгөөд  өөрийн биеэр Шүүхийн сахилгын хороон дээр авчирч өгөх эсвэл www.judiscom.mn цахим хаягаар болон баталгаат шуудангаар илгээж болно.