info@judiscom.mn 976 - 77113838 Холбоо барих
ENMNG
Хянан үзэх хуралдааны тогтоол

    Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 116 дугаар зүйл
    116.4. Сахилгын хорооны магадлал, хяналтын тогтоол, Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны сахилгын хэргийн хуралдааны тогтоолыг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор цахим хуудаст байршуулна

Дугаар Гарчиг Шийтгэл оногдуулсан эсэх Огноо Даргалагч
№15 Н.Дамдинсүрэнд холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-11-23 Д.Эрдэнэчулуун
№14 Б.Алтанцэцэгт холбогдох сахилгын хэрэг Тийм 2023-11-22 Д.Мягмарцэрэн
№12 М-д холбогдох сахилгын хэрэг Тийм 2023-06-23 С.Энхтөр
№11 Н.Б-ийн гомдолтой сахилгын хэргийн тухай Үгүй 2023-06-21 Б.Сугар
№11 Б-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-06-21 Б.Сугар
№8 Г.Ариунаад холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-05-16 О.Номуулин
№6 Н.Б-ийн гомдолтой сахилгын хэргийн тухай Үгүй 2023-04-11 Д.Эрдэнэчулуун
№3 Д.М-ын гомдолтой сахилгын хэргийн тухай Үгүй 2023-03-01 Д.Эрдэнэчулуун
№16 Д.У-ийн гомдолтой сахилгын хэргийн тухай Үгүй 2022-11-08 О.Номуулин
№15 О.О-ийн гомдолтой сахилгын хэргийн тухай Үгүй 2022-10-28 Б.Сугар
№14 С.Ж-ийн гомдолтой сахилгын хэргийн тухай Үгүй 2022-09-27 Х.Хашбаатар
№13 С.Б-ийн гомдолтой сахилгын хэргийн тухай Үгүй 2022-09-26 Г.Цагаанцоож
№10 Д.У-ийн гомдолтой сахилгын хэргийн тухай Үгүй 2022-06-21 Ц.Давхарбаяр
№7 Л.Угтахбаярын гомдолтой сахилгын хэргийн тухай Үгүй 2022-05-31 Б.Сугар
№6 Б.Мөнхбаярт холбогдох сахилгын шийтгэл оногдуулсан магадлалын тухай Үгүй 2022-05-18 С.Энхтөр