info@judiscom.mn 976 - 77113838 Холбоо барих

ЖЕНДЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ШИНЖЭЭЧ Б.ДОЛГОР ЖЕНДЕРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НЬ СЭДВЭЭР ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРООНЫ АЛБА ХААГЧДАД ЛЕКЦ УНШЛАА


Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүд, ажлын албаны алба хаагчдад жендерийн мэдрэмжтэй бодлого хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгууллаа. Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн асан, Улсын Дээд шүүхийн шүүгч асан, Жендерийн үндэсний хорооны дэргэдэх Жендерийн үндэсний шинжээч Б.Долгор “ “ Хүний эрх ба Жендерийн тэгш байдал ” Жендерийн тэгш байдлыг хангах нь сэдвээр лекц сонсгон харилцан яриа өрнүүллээ.

Тус сургалтын зорилго нь нийт албан хаагчдын жендерийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, жендерийн асуудлыг бодлого төлөвлөгөөндөө тусгах, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд ач холбогдолтой юм.