info@judiscom.mn 976 - 77113838 Холбоо барих
ENMNG

ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРООНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭЭД БАЙНА


Төрийн албаны тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1 дэх хэсэгт заасны дагуу байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хүрээнд ажлын албаны албан хаагчдын дунд байгууллагын өмнө тулгарч буй асуудал, түүний шалтгаан алсын харааг тодорхойлох хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав.Төрийн албаны тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1 дэх хэсэгт заасны дагуу байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хүрээнд ажлын албаны албан хаагчдын дунд байгууллагын өмнө тулгарч буй асуудал, түүний шалтгаан алсын харааг тодорхойлох хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав.

Сургалт хэлэлцүүлгээр стратеги төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйг суралцаж, асуудлыг томоор нь буюу системээр нь харж ойлгох, алдаа дутагдлаа  засаж сайжруулах болон системийн сэтгэлгээний арга барилыг суралцлаа.